Cole index - výživový index dětí

Na základě výšky a hmotnosti dítěte lze také vypočítat Coleův index, který porovnává skutečnou výšku a váhu dítěte s náležitou hmotností (MN) a náležitou výškou (WN). Vhodná tělesná hmotnost a náležitá výška dítěte se odečítají z percentilových mřížek. Jedná se o hodnoty, které odpovídají 50. percentilu věku a pohlaví dítěte. V tomto případě není nutné určovat výšku dítěte.

Fotolia

Coleův index se počítá podle následujícího vzorce:

Výklad indikátoru Cole je následující:

- 90-109 - správné hodnoty,

- 110–119 - obezita 1. stupně (nadváha),

- 120-139 - obezita 2. stupně,

- 140 a více - obezita 3. stupně.

Aby bylo možné posoudit stav výživy, je kromě měření výšky a hmotnosti dítěte také nutné provést specifická antropometrická měření (měření tukových záhybů a obvodu těla) a posoudit složení těla, tj. Procento tukové tkáně a štíhlé tkáně a stupeň hydratace těla.

Zdroj: A. Cajdler-Łuba, S. Mikosiński, A. Sobieszczańska-Jabłońska, I. Nadel, I. Salata, A. Lewiński: „FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA HORMONÁLNÍCH PORUCH S PRVKY DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKY; Nakladatelství Czelej

Tagy:  Duše Zdraví Sex-Love