Xarelto - co stojí za to vědět?

Cévní mozková příhoda, plicní embolie a hluboká žilní trombóza jsou stavy, které postihují mnoho lidí. Léčba těchto onemocnění se provádí použitím vhodných léků. Xarelto je jedním z nich. Jaké vlastnosti má? Jaké jsou na to názory? Co je v příbalové informaci? Zde je několik informací.

hywards / iStock

Xarelto - vlastnosti

Vlastnosti přípravku Xarelto jsou založeny na působení jeho účinné látky, rivaroxabanu. Látka se rychle vstřebává a maximální plazmatické koncentrace je dosaženo po 2-4 hodinách. 2/3 dávky se vylučuje stolicí a močí a zbytek - nezměněný - ledvinami. Rivaroxaban je přímý a vysoce selektivní inhibitor aktivního faktoru X, a proto blokuje produkci trombinu a tvorbu krevní sraženiny. Neovlivňuje krevní destičky a neblokuje aktivní faktor II.

Xarelto - leták

Leták Xarelto poskytuje mnoho informací, které mohou být pro pacienta užitečné. Nejprve se jedná o údaje o indikacích k použití tohoto opatření. Lék lze užívat v takových případech, jako jsou:

- profylaxe systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní s jedním nebo více rizikovými faktory, např. arteriální hypertenzí, věkem nad 75 let nebo městnavým srdečním selháním.

- prevence mrtvice,

- cévní mozková příhoda nebo předchozí přechodný ischemický záchvat,

- léčba hluboké žilní trombózy a plicní embolie,

- prevence rekurentní hluboké žilní trombózy a plicní embolie u dospělých.

Jak detekovat trombózu včas? 5 příznaků

Příbalová informace o přípravku Xarelto také naznačuje kontraindikace použití přípravku. Mezi situace, ve kterých nelze provést přípravu, patří:

- přecitlivělost na kteroukoli složku přípravku,

- situace, kdy dojde ke klinicky významnému aktivnímu krvácení,

- situace, kdy existují abnormality a stavy, které představují riziko závažného krvácení, např. aktivní nebo nedávná ulcerace gastrointestinálního traktu, známé nebo podezřelé varixy jícnu a další.

- situace, kdy se používají antikoagulancia, např. nefrakcionovaný heparin nebo deriváty heparinu, např. fondaparinux atd., ale s výjimkou určitých okolností.

Pokyny k dávkování naleznete v příbalové informaci přípravku Xarelto. Přípravek se vždy používá v souladu s doporučeními lékaře, který přísně určuje dávku a frekvenci příjmu přípravku Xarelto. Nepřekračujte předepsané množství léku, protože to nezlepší účinnost přípravku, ale může poškodit zdraví a život pacienta. V případě jakýchkoli pochybností o použití přípravku Xarelto stojí za to se poradit s odborníkem.

Příbalová informace také označuje zvláštní opatrnost. Některá onemocnění a okolnosti nemusí být kontraindikací k užívání přípravku Xarelto; mohou být také indikací ke změně jeho dávkování.

Příbalová informace k přípravku Xarelto obsahuje také informace o jeho použití s ​​jinými léčivými přípravky, o možných vedlejších účincích a o užívání léku těhotnými a kojícími ženami.

Xarelto - recenze

Xarelto má různé názory. Lze je najít na internetových fórech a portálech. Jedná se většinou o pozitivní prohlášení. Lidé, kteří léčí Xarelto, jej chválí za jeho účinnost a pohodlný způsob užívání - droga může být použita ve formě rozdrcené tablety, která by měla být smíchána s vodou nebo jablečným pyré a poté užívána orálně.

Tagy:  Sex-Love Sex Duše