Vztah "lék" na nevyléčitelné nemoci

Vědci zjistili, že nejlepším způsobem, jak poskytnout duchovní pomoc nevyléčitelně nemocným pacientům, je mezilidský vztah. Naznačili však, že existuje špatná shoda mezi očekáváními pacienta a tím, co mu lékařská a rodinná péče nabízí, informuje EurekAlert.

UfaBizPhoto / Shutterstock

Pojmy duchovnost a duchovní péče začínají patřit k technickému jazyku paliativní péče. Zatímco většina nevyléčitelně nemocných pacientů považuje péči o své duchovní potřeby za velmi důležitou, profesionální pečovatelé mají často potíže s definováním toho, co taková péče ve skutečnosti znamená. Pomocí definice duchovního hledání smyslu a účelu života lze propojit duchovnost s náboženstvím.

Adrian Edwards z Cardiffské univerzity společně se skupinou hongkonských vědkyň Naomi Pang, Vicky Shiu a Cecelia Chan přezkoumali literaturu o paliativní péči a vytvořili systematický meta-výzkum spirituality. Shromáždili kvalitativní údaje z 19 studií zahrnujících 178 pacientů a 116 pečovatelů.

Edwardsův tým zjistil, že zatímco politika organizace paliativní péče podporuje integraci fyzických, psychosociálních a duchovních aspektů, ne všichni pacienti chápou důležitost duchovna. Podle výzkumu 87 procent pacientů považuje duchovnost za důležitou součást svého života, zatímco 51 až 77 procent pacientů považuje náboženství za zvlášť důležité v jejich životě.

Vědci analyzovali výsledky studií publikovaných v letech 2001 až 2009, které zahrnovaly studie provedené na pacientech ze Spojeného království, Spojených států, Austrálie, Tchaj-wanu a Japonska. Zatímco se studie zúčastnili také ateisté, taoisté, křesťané a buddhisté, většina byli bílí, židovsko-křesťanští a trpěli rakovinou.

Z přehledu literatury vědci zjistili, že spiritualita se zaměřuje spíše na vztahy než na vytváření smyslu.

Další závěry naznačují, že rozdělení mezi pojmy duchovnost a duchovní péče v literatuře je umělé. Ve skutečnosti byly termíny používány zaměnitelně. Vztah jako klíčový faktor tvoří nedílnou součást duchovna. Je to duchovní potřeba a je to způsob, jak poskytovat duchovní péči. Když dojde k narušení vztahů, dojde k duchovnímu zhroucení.

Koncept mezilidského vztahu v paliativní péči je o respektování osobních postojů, zaměřených více na univerzální lidské hodnoty než na náboženské hodnoty. Toho bylo dosaženo poskytnutím fyzické péče zaměřením na přítomnost, společné cestování, naslouchání a vzájemné vztahy, řekl Edwards.

Pokud jde o duchovní péči, rodinní pečovatelé bohužel nejsou plně využíváni. Zabraňuje jim nedostatek času, nedostatek osobních, kulturních nebo institucionálních dispozic a nedostatečná odborná příprava na tento typ péče. Když vezmeme v úvahu tyto faktory, mohli bychom významně přispět ke zlepšení péče o pacienta blízkého smrti, řekl Edwards.

Výzkum byl publikován v časopise Palliative Medicine, publikovaném společností SAGE.

Tagy:  Sex Zdraví Léky